De Innovatiebox

Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers. Ondernemers die belastingplichtig zijn onder de Wet op de vennootschapsbelasting (bv of nv) komen in aanmerking voor de Innovatiebox. Alle winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten kunnen op basis van de Innovatiebox in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting worden ondergebracht en op verzoek worden belast tegen 5% in plaats van 20% of 25%. De bijdrage heeft de vorm van belastingverlaging.