Nieuwe subsidieregeling - ondersteuning financiering mkb-ondernemingen

08 januari 2018

Het doel van deze regeling is het ondersteunen van ondernemingen om aan financiering voor hun investeringsprojecten te komen. Onder financiering kan worden verstaan: een geldlening, deelneming, sponsering, subsidie, een garantie, crowdfunding of nieuwe vormen van financiering.

Subsidie kan worden verstrekt voor ondersteuning bij:
• het opstellen of het verbeteren van een investeringsplan voor een investeringsproject;
• het verkrijgen van financiering voor een investeringsproject.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3000 per aanvraag. Een onderneming kan maximaal één keer subsidie ontvangen voor ondersteuning voor het opstellen of verbeteren van een investeringsproject en één keer voor ondersteuning bij het verkrijgen van een financiering voor een investeringsproject. In totaal dus maximaal € 6000.