Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties vanaf 2 januari 2019 beschikbaar

27 november 2018

Het doel van deze regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Subsidie wordt verstrekt aan sportverenigingen en sportstichtingen. Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5000 worden niet verstrekt. Voor bepaalde maatregelen kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze aanvullende subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw).