Subsidieregeling praktijkleren

Het doel van deze regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Zelfstandigen zonder personeel die premie afstaan aan de Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Zelfstandigen Zonder Personeel komen ook in aanmerking voor subsidie.