Vanaf 2 januari 2018 weer beschikbaar - Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (ED

20 december 2017

Het doel van de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij sportaccommodaties.

Subsidie wordt verstrekt aan sportverenigingen en sportstichtingen. 

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties.

De hoogte van de subsidie varieert van 15% tot 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 125.000 per jaar.