Foto_roy_stendert_website.jpg

Subsidies

De overheid biedt aantrekkelijke subsidies en fondsen aan voor innovatieve ondernemers. Wij helpen u aan de juiste subsidie, passend bij uw doel, ambitie en planning. Hierbij staan uw innovatie- en investeringsplannen centraal. Deze plannen vertalen wij naar de subsidie- en/of financieringsvorm die past bij uw doel, ambitie en planning. Wij selecteren niet alleen de juiste regelingen, maar verzorgen eveneens de aanvraagprocedure en ondersteunen u bij de administratieve vastlegging. Wij werken voor bedrijven, organisaties en overheden.

Top Level Punt B.V. ontzorgt u in het totale subsidieproces.

Er zijn vele interessante regelingen voor het MKB, onder andere:

De WBSO

Bent u op dit moment bezig met productontwikkeling? Vergeet dan niet de WBSO aan te vragen. Top Level Punt B.V. ondersteunt u hier graag bij.

Lees verder

De Innovatiebox

Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers. Ondernemers die belastingplichtig zijn onder de Wet op de vennootschapsbelasting (bv of nv) komen in aanmerking voor de Innovatiebox. Alle winsten die worden behaald met...

Lees verder

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek is van toepassing op bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. Met de EIA kan 45% van de investeringskosten extra worden afgetrokken van de fiscale winst. De EIA kan...

Lees verder

Horizon 2020

Dit is een Europees programma gericht op het stimuleren van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten bij MKB ondernemers. Dit programma kent een specifiek onderdeel voor MKB bedrijven. Haalbaarheidsstudies en R&D projecten kunnen hierin worden gesubsidieerd. Horizon 2020...

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren

Het doel van deze regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de...

Lees verder