ARXlabs

ARXlabs

ARX Labs

ARXlabs heeft de visie dat de bouw heel goed in staat is én moet zijn om veel meer (meer-)waarde te bieden tegen aanzienlijk lagere kosten (Total Costs of Ownership). ARXlabs wil van de bouw een maatschappelijk relevante bedrijfstak maken. De kracht van ARXlabs ligt in de samensmelting van design en techniek, en een multidisciplinaire aanpak. ARXlabs heeft als missie om te zoeken naar nieuwe technologieën, nieuwe concepten en nieuwe procesbenaderingen die zullen bijdragen aan betere plekken om (in) te wonen, te werken, te zorgen en te recreëren en die daarnaast kosten reducerend zijn. ARXlabs zoekt per definitie de samenwerking met andere partijen zowel binnen als buiten het speelveld van de bouw. In de zogenaamde innovatielabs worden innovatieve ideeën en concepten uitgewerkt tot concrete businessmodellen en zelfs prototypes.

Top Level Punt B.V. is bestuurslid van Arxlabs en verantwoordelijk voor de funding. Wij hebben het businessconcept opgezet. Daarnaast werken wij in een aantal innovatielabs mee in het ontwikkelen van businessmodellen en dragen zorgen voor de funding.

Meer projecten