Stichting Hibertad

Stichting Hibertad

Hibertad

Hibertad is in de eerste plaats een testgebouw; in het bedrijfspand van ruim 2.000 m2 worden (nieuwe) duurzame materialen en technieken toegepast en getest. Van zonnepanelen tot een sedumdak en verticale tuin, van verschillende soorten verlichting tot warmte-installaties, isolatie en methoden voor hergebruik van water. Maar Hibertad is veel meer. Het is een gedachtegoed over een nieuwe manier van samenleven.

Top Level Punt B.V. heeft zorggedragen voor het verwerven van de LEADER-subsidie om dit initiatief op te starten. Daarnaast zijn wij intensief betrokken geweest bij het opzetten van de hele organisatie en het verbinden van Hibertad met kennisinstellingen, overheden en (bouw)bedrijven.

Meer projecten