Actiepakket energieweerbaarheid Overijssel

De energieprijzen stijgen hard en dus zullen onze energiekosten flink omhoog gaan. De provincie Overijssel wil bewoners, bedrijven en instellingen helpen zich beter te verweren tegen de sterk oplopende energieprijzen. Hiervoor investeert de provincie een bedrag van € 1,75 miljoen in een actiepakket energieweerbaarheid dat deze winter al steun moet geven. Het actiepakket bestaat uit een (nog te publiceren) verlenging én uitbreiding van diverse subsidieregelingen en is bedoeld voor:

Huishoudens in energiearmoede:
met de Subsidieregeling verduurzaming huishoudelijke apparatuur (deze regeling komt begin 2022), stelt de provincie budget beschikbaar aan gemeenten om huishoudens te stimuleren tot de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten, waaronder de vervanging van gasfornuizen door elektrische kookplaten (inductie);

Particuliere woningeigenaren:
een extra ronde van de Subsidieregeling inkoopacties energiemaatregelen Overijssel (USOVIEM). Gemeenten ontvangen provinciale subsidie om in samenwerking met een professionele partij inkoopacties voor particuliere woningeigenaren te organiseren, gericht op energiebesparing en energieopwekking. Per aanvraag doen minimaal 2500 woningeigenaren mee;

Midden- en kleinbedrijf (mkb):
extra budget voor de Subsidieregeling energiebesparing Overijssel (USOVEO). Deze investeringssubsidie voor energiebesparende maatregelen met een langere terugverdientijd dan vijf jaar is al jaren een succes, aldus de provincie;

Maatschappelijke instellingen:
extra budget voor de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (USOVEMB). Onder meer maatschappelijk vastgoed van stichtingen, sportverenigingen en kerkgenootschappen komt in aanmerking voor een bijdrage in de verduurzamingskosten;

Horeca:
heropening van de Subsidieregeling energiezuinige terrasverwarming via kussens (USOVETK). Horecabedrijven kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische warmtekussens. Deze verwarmen de gast in plaats van de buitenruimte. Hiermee biedt de provincie ondernemers de kans om terrasverwarming op aardgas te vervangen en zo de energierekening fors te verlagen.

Aanvullende informatie van de provincie Overijssel lees je hier