BOSA 2022

Voor de BOSA regeling is in 2022 een bedrag van € 75,5 miljoen beschikbaar. Dit is € 3,5 miljoen minder dan in 2021.
Ook inhoudelijk zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Zo wordt het minimale subsidiebedrag in 2022 verlaagd van € 5000 naar € 2500. Hierdoor komen ook kleinere amateursportorganisaties eerder in aanmerking om een subsidieaanvraag te doen.
Daarnaast is de lijst met specifieke maatregelen die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie gewijzigd. Zo zijn bijvoorbeeld een zonnewarmtecollector voor sportvelden, toegankelijkheidsmaatregelen voor buitensportvelden en gerecyclede sportveldondervloeren toegevoegd. En zijn onder verschillende maatregelen de technische voorwaarden aangescherpt of verduidelijkt.
Tot slot wordt de energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) een verplicht onderdeel van de energiebesparende maatregelen onder categorie A.1, A.2 en A.4. Dit om een bijdrage te leveren aan de monitoring van de verduurzaming van de sportsector én om gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht te geven in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft. Dit kan een reeds bestaand systeem zijn dat aan de genoemde voorwaarden voldoet, of een nieuw aan te leggen systeem dat tegelijk met andere maatregelen wordt aangevraagd.

Meer weten?
Lees hier verder over de BOSA regeling en check de vragen en antwoorden van Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport