BOSA-subsidie

Wat is de BOSA-subsidie?
De BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Wie kan gebruik maken van de BOSA-subsidie?
Amateursportorganisaties waarvan de SBI-code in het handelsregister begint met de cijfers 93.1, komen in aanmerking voor BOSA-subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Waarvoor krijg je BOSA-subsidie?
Als vereniging kun je de subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de bouw, verbouw of renovatie van de sportaccommodaties. Maar de regeling kan ruimer geïnterpreteerd worden. Ook de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen komt in aanmerking. Denk hierbij aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Verder kan er extra subsidie worden aangevraagd voor energiebesparing, verduurzaming, circulair gebruik van materialen en verbetering van toegankelijkheid.
De volledige details over de regeling lees je hier

Wat levert de BOSA-subsidie op?
De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten incl. btw. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro per aanvrager. En je kunt al subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
Het is goed om te weten dat deze subsidie ook achteraf, zelfs tot nog 12 maanden terug, kan worden ingediend.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de BOSA-subsidie of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl