DUMAVA

De investeringssubsidie ‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) is ontwikkeld om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten om te verduurzamen. En hen te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen, om op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Het kabinet heeft in totaal € 525 miljoen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Een bedrag van ongeveer € 340 miljoen hiervan is beschikbaar voor de DUMAVA.

Maar wanneer kun je aanspraak maken op deze subsidie?
Wanneer je eigenaar van maatschappelijk vastgoed bent. Of je bezig houdt met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, bijvoorbeeld een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van een gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs, bijvoorbeeld gebouwen van een basisschool, mbo-of hbo-instelling of universiteit;
 • Zorg, bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum, ziekenhuis, instelling voor gehandicapten of revalidatiecentrum;
 • Cultuur, bijvoorbeeld een theater, kunstcollectief of poppodium;
 • Stichtingen en verenigingen, bijvoorbeeld een scoutingvereniging;
 • Niet-woonhuis monumenten, bijvoorbeeld een museum waarvan het gebouw als monument is aangewezen;
 • Religieuze instellingen, bijvoorbeeld een moskee, tempel of kerk;
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Maatschappelijk vastgoed in de sportsector valt buiten de DUMAVA-regeling. Hiervoor bestaat de subsidieregeling BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties).

Je kunt DUMAVA-subsidie aanvragen voor:

 • Eén tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen zoals vermeld op de maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
 • Een integraal verduurzamingsproject;
 • Het laten opstellen van een energieadvies;
 • Het laten opstellen van een Duurzame Monumenten-advies (DuMo-advies, voor rijksmonumenten);
 • Het laten opstellen van een energielabel (na uitvoering van de maatregelen).

De derde openstellingsronde voor de DUMAVA staat gepland op 3 juni tot en met 31 oktober 2024 en hiervoor is € 237,5 miljoen beschikbaar.
De focus zal in deze nieuwe openstelling meer liggen op de integrale verduurzamingsprojecten, hiervoor wordt dan ook 70% van het totale budget (€ 166,25 miljoen) beschikbaar gesteld. Met deze wijziging worden eigenaren gestimuleerd om direct grotere verduurzamingsstappen te maken. Door het extra budget voor integrale projecten, kan het subsidiepercentage zelfs oplopen tot 40%. Dit houdt echter wel in dat het subsidiepercentage voor losse maatregelen wordt verlaagd.
Ook wordt het maximale subsidiebedrag per aanvraag verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen. Hierdoor moet het voor meer aanvragers mogelijk worden om de subsidie te verkrijgen.

Het is al wel duidelijk, dit is een interessante subsidie waar veel aanvragen voor ingediend worden. Bij de eerdere openstellingen werd het budget dan ook op dag 1 van de openstelling direct overtekend. Heb je interesse in deze regeling? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Dan zorgen wij ervoor dat jouw aanvraag tijdig wordt ingediend!