Innovatiebox

Wat is de Innovatiebox?
De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting, om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Met de Innovatiebox betaal je minder vennootschapsbelasting, over de winst die je hebt behaald met zelf ontwikkelde innovatieve activiteiten en/of producten.

Wie kan gebruik maken van de Innovatiebox?
Alle vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen die winst behalen met zelf ontwikkelde producten, processen of programmatuur, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Waarvoor krijg je de Innovatiebox?
Je kunt als ondernemer in aanmerking komen voor de Innovatiebox-regeling als je winst behaalt met zelf ontwikkelde producten, processen of programmatuur. Je moet daarbij wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
– Er sprake is van een innovatief product, proces of programmatuur waarvoor een WBSO-beschikking of octrooi is afgegeven.
– Er is sprake van winst die direct is toe te wijzen aan innovatieve producten, processen of diensten. In samenspraak met de Belastingdienst wordt vastgesteld welk gedeelte van de winst aan je eigen innovatie is toe te schrijven.
Daarnaast is een goede administratie belangrijk. De Belastingdienst controleert namelijk of je bij toepassing van de Innovatiebox voldoet aan alle voorwaarden en verplichtingen. Uiteraard ondersteunen wij je graag bij deze administratieve verantwoording.

Wat levert de Innovatiebox op?
Winsten die gekwalificeerd zijn voor de Innovatiebox, worden belast tegen een laag vennootschapsbelastingtarief van 9% in plaats van de gebruikelijke 20 of 25%. De Innovatiebox kan er dus toe leiden dat de effectieve vennootschapsbelastingdruk niet 25% maar gemiddeld genomen slechts ca. 16% bedraagt.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van deze regeling. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste regeling, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de Innovatiebox of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl