BOSA-subsidie

Wat is de BOSA-subsidie?
De BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Wie kan gebruik maken van de BOSA-subsidie?
Amateursportorganisaties waarvan de SBI-code in het handelsregister begint met de cijfers 93.1, komen in aanmerking voor BOSA-subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Waarvoor krijg je BOSA-subsidie?
Als vereniging kun je de subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de bouw, verbouw of renovatie van de sportaccommodaties. Maar ook de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen komt in aanmerking. Denk hierbij aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Verder kan er extra subsidie worden aangevraagd voor energiebesparing, verduurzaming, circulair gebruik van materialen en verbetering van toegankelijkheid. Check in dit overzicht welke kosten exact in aanmerking komen voor de subsidie en welke niet.
Vanaf 1 januari 2024 worden deze wijzigingen doorgevoerd in de regeling. De volledige details over de BOSA regeling lees je hier

Wat levert de BOSA-subsidie op?
De subsidie voor bouw, verbouw of renovatie en voor aanschaf of onderhoud van sportmaterialen bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten incl. btw. Investeer je in verduurzaming, dan levert dit maximaal 40% van de subsidiabele kosten, incl. btw, op.
Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro per aanvrager. En je kunt al subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
Het is goed om te weten dat deze subsidie ook achteraf, zelfs tot nog 12 maanden terug, kan worden ingediend.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de BOSA-subsidie of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl