Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheid staat bij iedereen hoog op de agenda en is landelijk belangrijk om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Erg belangrijk dus om ook te investeren in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, culturele- en religieuze instellingen, bibliotheken, overheidsgebouwen en rijksmonumenten. Daarom wil de overheid eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoetkomen in de kosten om te verduurzamen. En hen stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen, om op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Hiervoor is de nieuwe investeringssubsidie ‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA). Het kabinet heeft in totaal € 525 miljoen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Een bedrag van ongeveer € 340 miljoen hiervan is beschikbaar voor deze nieuwe subsidieregeling.

Op 18 september 2023 gaat de tweede aanvraagronde voor de DUMAVA open. Hiervoor is een budget van € 190 miljoen beschikbaar.

Maar wanneer kun je aanspraak maken op deze subsidie?
Wanneer je eigenaar van maatschappelijk vastgoed bent. Of je bezig houdt met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:

Maatschappelijk vastgoed in de sportsector valt buiten de DUMAVA-regeling. Hiervoor bestaat de subsidieregeling BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties).

Je kunt DUMAVA-subsidie aanvragen voor:

De subsidie voor de verduurzamingsmaatregelen bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is € 5.000 (bij één tot maximaal drie maatregelen) of € 25.000 (bij een integraal project). Per aanvraag wordt maximaal € 2,5 miljoen subsidie verstrekt.
Voor een energieadvies, een Duurzame Monumenten-advies of een energielabel bedraagt de subsidie 50% van de advies- of certificeringskosten.

Heb je interesse of wil je meer weten over de details van deze regeling? Onze adviseurs helpen je graag verder, ze verzorgende aanvraag en ontzorgen je tijdens het hele project. Niet alleen voor deze, maar ook voor andere subsidie regelingen.