EFRO Oost-Nederland

Vanaf 15 september 2022 tot 15 maart 2023 kunnen aanvragen ingediend worden voor de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland. Ben jij een innovatieve MKB ondernemer uit Gelderland of Overijssel, dan kun je wellicht aanspraak maken op deze subsidie.

EFRO Oost Nederland is namelijk een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het Midden- en KleinBedrijf (MKB) in de provincies Gelderland en Overijssel. En kan aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden van 3 of meer van elkaar onafhankelijke ondernemingen die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan tenminste 1 onderneming een MKB-onderneming is.

En kan aangevraagd worden voor innovatieprojecten die gericht zijn op:
Marktgerichte innovatie in een samenwerking van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven of kennisinstellingen; en
Prioriteit 1: een slimmer Oost-Nederland door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie door het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën; of
Prioriteit 2: een groener Oost-Nederland door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie door:
het bevorderen van hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001, met inbegrip van de daarin vastgelegde duurzaamheidscriteria; of
het ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag buiten het trans-Europees energienetwerk.

Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van:
– de mate waarin deze passen binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma;
– de mate van innovativiteit
– de bijdrage van het project aan het financieel en economisch toekomstperspectief;
– de kwaliteit van de aanvraag; en
– de bijdrage aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact.

In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar voor innovatieprojecten binnen prioriteit 1 (€ 5 miljoen voor Gelderland en € 2,5 miljoen voor Overijssel) en € 3,75 miljoen voor innovatieprojecten binnen prioriteit 2 (€ 2,5 miljoen voor Gelderland en € 1,25 miljoen voor Overijssel).

Meer informatie lees je op de website van EFRO Oost

En uiteraard staan onze adviseurs voor je klaar om een kwalitatief hoogstaande aanvraag voor je in te dienen. Hierdoor maak jij meer kans om een mooie positieve beschikking te ontvangen. Schroom dus niet en neem contact met ons op voor meer informatie en advies!