Extra budget ESF 2014-2020

Voor de subsidieregeling ESF 2014-2020 heeft de EU € 36,5 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Met dit extra budget wil de EU bijdragen aan het herstel van de COVID-19 crisis. Het extra budget is specifiek bedoeld voor de begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven, én voor de bij- en omscholing van kwetsbare werkenden.
€ 8,5 miljoen gaat naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven. De overige € 28 miljoen is bestemd voor sectorale samenwerkingsverbanden voor de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en kwetsbare werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75%. Onderstaande activiteiten en posten komen in aanmerking voor de subsidie:
– Begeleiding;
– Scholing basisvaardigheden;
– Scholing beroepsvaardigheden;
– EVC procedure, loonverletkosten en/of directe kosten.

Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag ten minste € 250.000 of, als dat lager is, het bedrag dat voor de desbetreffende sector in bijlage 3e bij de regeling is opgenomen.
Aanvragen voor de extra middelen kunnen worden ingediend vanaf 11 oktober 2021 tot en met 12 november 2021 (17.00 uur).
Wil je meer weten of een subsidie aanvraag voor extra middelen indienen. Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!