Extra openstelling MIT AI-projecten

Vanaf 15 maart 2022, 9:00 uur tot en met 10 mei 2022 kun je een aanvraag indienen voor de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en dan specifiek voor R&D samenwerkingsprojecten gericht op Artificiële Intelligentie (AI). Voor deze nieuwe openstelling komen R&D samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) in aanmerking:

– De inzet van Machine Learning (machinaal leren), waaronder Supervised Learning (gesuperviseerd leren), Unsupervised Learning (ongesuperviseerd leren) en Reinforcement Learning (bekrachtigingsleren);
– Een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Vrede, Recht en Veiligheid; Landbouw en Voeding; Cultuur en Media; Financiële Dienstverlening; Gebouwde Omgeving; Haven en Maritiem; Mobiliteit; Transport en Logistiek; Onderwijs; Publieke Diensten; en de Technische Industrie;
– Een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI-toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.

Als definitie wordt de van de Europese Commissie gehanteerd: ‘AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken’.

De openstelling is op dit moment nog in voorbereiding, waardoor het subsidiepercentage nog niet bekend en kunnen er nog wijzigingen zijn in deze voorlopige informatie. Zodra er meer bekend is laten we uiteraard van ons horen. En wil je nu alvast meer weten over de MIT? Kijk hier of neem contact met ons op via je adviseur, via info@toplevelpunt.nl of telefonisch via 0523-301000. Wij staan voor je klaar om je te helpen!