Hernieuwde opening mkb-werkplaatsen

De regeling Mkb-werkplaatsen wordt van 1 september tot en met 15 oktober 2021 opnieuw opengesteld. Het doel van deze subsidieregeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting van zogenaamde mkb-werkplaatsen.

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in razend tempo en biedt bedrijven kansen om hun productiviteit te verhogen. Een gebrek aan kennis is het belangrijkste knelpunt voor mkb’ers om de kansen van de digitale economie te benutten. Bij onderwijsinstellingen is juist veel kennis over (productiviteitsverhogende) technologische innovaties en de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen. En daarnaast is het voor onderwijsinstellingen belangrijk dat studenten ervaringen opdoen in de beroepspraktijk. In een mkb-werkplaats leren en oefenen studenten praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken en tegelijk helpt het mkb’ers met het maken van een digitaliseringsslag.
Studenten maken in het kader van onderwijs, scans voor mkb’ers om te bekijken hoe zij digitalisering in hun bedrijf kunnen inzetten. De scan is een concreet en praktisch stappenplan (zogenaamde roadmap). Ook wordt binnen mkb-werkplaatsen actief algemene kennis gedeeld met mkb’ers over enerzijds de digitalisering via een openbaar toegankelijk digitaal platform en anderzijds het aanbieden van seminars en webinars. Een win-win situatie dus!

In 2021 is € 2 miljoen beschikbaar, de maximale ondersteuning per project is € 450.000. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een mbo- of hbo-instelling, een universiteit of een combinatie hiervan. Wil je meer weten over de exacte details? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.