Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Ben jij werkgever in de regio Zwolle en wil jij investering in de her-, bij- en omscholing van (potentiële) medewerkers, dan kan het Ontwikkelfonds Regio Zwolle je een financieel steuntje in de rug bieden.

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle heeft namelijk tot doel om werkgevers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing. Het fonds is een samenwerking tussen twintig gemeenten, vier provincies, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs. Binnen de regeling wordt gewerkt met drie verschillende routes.

Route 1: Samenwerkingsverbanden
Aanvragen in het kader van Route 1 kunnen worden ingediend door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, fysiek gevestigd in de regio Zwolle die als penvoerder optreedt voor een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen, bestaande uit:

Voor Route 1 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000 per aanvraag.

Route 2: Individuele werkgevers
Aanvragen voor Route 2 kunnen worden ingediend door bedrijven, ondernemingen of instellingen, met een geldige KvK inschrijving, fysiek gevestigd in de regio Zwolle.
Binnen Route 2 kan voor minimaal € 250 en voor maximaal € 2500 per medewerker subsidie worden verstrekt.

Route 3: Werknemers of werkzoekenden
Voor Route 3 komen werknemers, werkenden of werkzoekenden woonachtig in de regio Zwolle in aanmerking.
Trajecten via Route 3 komen in aanmerking voor minimaal € 500 en maximaal € 5000 subsidie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met één van onze adviseurs