RAAK-mkb-financiering

RAAK staat voor Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie (RAAK). Het doel van RAAK is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke instellingen, kennisinstellingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te bevorderen.
Het RAAK-mkb heeft specifiek tot doel om lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek te laten doen om innovatie in het mkb een stap verder te brengen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt. Een win-win situatie dus!

Maar wat is een RAAK-mkb onderzoek nu precies en wanneer kan ik hiervoor een aanvraag indienen?
In een RAAK-mkb onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Een consortium, bestaande uit hogescholen, andere kennisinstellingen en minimaal 6 mkb’ers, zoekt gezamenlijk naar diverse praktisch toepasbare oplossingen op deze vraag. Een oplossing kan bijvoorbeeld een prototype of een nieuwe werkwijze zijn.

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool of werkzaam binnen het midden- en kleinbedrijf? Dan kun je jaarlijks, op 2 momenten, RAAK-mkb-financiering aanvragen. De voorwaarden voor aanvraag zijn dat:

De deadlines voor de komende 2 indieningsrondes zijn:

Wacht niet te lang met het schrijven van jouw aanvraag en neem contact met ons op om je hierin te begeleiden!