Subsidie Ondersteuning Startershubs

De provincie Overijssel heeft een nieuwe regeling geopend om bestaande startershubs te ondersteunen in verdere professionalisering en intensivering van hun activiteiten.

In 2018 heeft de provincie samen met gemeenten en regionale partners geïnvesteerd in een duurzame ondersteuning van startende ondernemers. In verschillende gemeenten zijn hierdoor in totaal acht Startershubs gerealiseerd. Een Startershub is een eerstelijns ondersteuningsstructuur voor de startende ondernemer en biedt ondersteuning en faciliteiten om de overlevingskansen te vergroten, groei te versterken en ondernemerschap verder aan te jagen.
Met de nieuwe regeling Subsidie Ondersteuning Startershubs wil de provincie Overijssel bestaande Startershubs in Overijssel ondersteunen om zich verdere te professionaliseren en hun activiteiten te intensiveren.

Deze nieuwe subsidie kan worden aangevraagd door de gemeenten Hardenberg (mede voor de gemeente Ommen), Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand, Steenwijkerland, Deventer, Zwolle en Hengelo (mede voor de elf deelnemende Twentse gemeenten). Bij elke aanvraag moet sprake zijn van een samenwerking met ten minste een ondernemersorganisatie.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het professionaliseren en intensiveren van de bestaande duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur voor startende ondernemers. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2021 worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld op volgorde van ontvangst, voor zover het subsidieplafond van € 80.000 dit toelaat.

Lees verder over de Subsidie Ondersteuning Startershubs van de Provincie Overijssel en neem contact met ons op voor advies en hulp bij jouw aanvraag.