Subsidieregeling arbeidsmarkt Overijssel geopend

Met ingang van 26 januari 2022 is de subsidieregeling arbeidsmarkt Overijssel opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Het subsidieplafond voor 2022 is door de provincie Overijssel gesteld op € 1.410.000 en is onderverdeeld in onderstaande 4 deelplafonds:
• € 400.000 voor cross-overs arbeidsmarkt met provinciale kernopgaven;
• € 485.000 voor publiek-private samenwerkingsverbanden;
• € 425.000 voor talent behouden en aantrekken; en
• € 100.000 voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Met deze regeling wil de provincie Overijssel bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met een vestiging in Overijssel, en wel voor:
• projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven, maar géén leerwerktrajecten omdat daarvoor gebruik gemaakt kan worden van de scholingsfondsen;
• projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs;
• projecten gericht op talent behouden en aantrekken;
• projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag (aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs) en € 50.000 per aanvraag (overige typen projecten). Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Meer informatie vind je op de website van de provincie Overijssel En heb je vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!