Subsidies voor duurzamer wagenpark en vervoer Overijssel

Denk jij erover om je wagenpark (verder) te verduurzamen of te investeren in duurzame logistieke oplossingen? De provincie Overijssel biedt hiervoor 2 nieuwe subsidieregeling aan. Is jouw bedrijf fysiek gevestigd in de provincie Overijssel? Dan is één van deze regelingen wellicht interessant.

De subsidieregeling scan verduurzaming wagenpark.
Deze regeling is gericht op de verduurzaming van het goederenvervoer over de weg. De subsidie kan aangevraagd worden door ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in Overijssel én wanneer minimaal 25% van de vrachtvoertuigkilometers van het wagenpark plaatsvindt in Overijssel.
De aanvraag kan gedaan worden voor het uitvoeren van een ZEV-scan. Een ZEV-scan is een Zero Emissie Vervoer-scan, die inzicht geeft in de operationele, technische en financiële haalbaarheid van zero emissie vrachtvervoer. Deze scan moet:
• worden uitgevoerd door een derde die deskundigheid kan aantonen op het gebied van ZEV-scans, vrachtvervoer over de weg en logistieke planning;
• betrekking hebben op een wagenpark van de aanvrager bestaande uit bestelwagens, bestelbussen of lichte vrachtvoertuigen met een gewicht tot 10 ton ten behoeve van het vrachtvervoer.

De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 500 en maximum van € 3000 per aanvraag.
Aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2021 (9.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel, worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 75.000 dit toelaat.

De subsidieregeling stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer.
Deze regeling is gericht op slimme logistieke oplossingen, die leiden tot minder transportbewegingen met vrachtwagens en bestelbussen over de weg. De subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in Overijssel en voor de volgende activiteiten die slim en duurzaam vrachtvervoer in Overijssel stimuleren:
• ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot een projectplan;
• het uitvoeren van een verkennend onderzoek;
• technisch, financieel of juridisch advies ten aanzien van een uitgewerkt projectplan;
• marktverkenning op het identificeren van partijen die geïnteresseerd zijn om gebruik te gaan maken van de slimme of duurzame logistieke oplossing;
• projectondersteuning bij het implementeren van logistieke oplossingen.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd door een derde die deskundigheid kan aantonen op het gebied van vrachtvervoer over de weg. En moeten gericht zijn op samenwerking tussen verschillende ondernemingen, bundeling van vracht, efficiënt vervoer, digitalisering danwel alternatieve vervoersvormen. Ze moeten bovendien gericht zijn op een concrete vraag waar antwoord op moet komen, voordat de aanvrager tot eventuele implementatie over kan gaan.
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2021 (9.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel, worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.