Circulaire Ketenprojecten

Wat is de regeling Circulaire Ketenprojecten?
De regeling Circulaire Ketenprojecten heeft als doel het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie en is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
In een circulair ketenproject werk je samen met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. Je ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kun je dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Voor wie is de  regeling Circulaire Ketenprojecten van toepassing?
Een samenwerking tussen minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers die in ieder geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen hebben. En waarbij na afloop van het project sprake is van een blijvende samenwerking tussen ten minste drie MKB-ondernemers met ten minste drie verschillende rollen in de product- of materiaalketen van het project.

Waarvoor kun je de subsidie Circulaire Ketenprojecten aanvragen?
Deze subsidie kan verstrekt worden voor de uitvoering van een circulair ketenproject dat:
1. Is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot;
2. Wordt uitgevoerd door een circulair ketensamenwerkingsverband:
– Waarin sprake is van daadwerkelijke samenwerking;
– Dat een procesbegeleider aanstelt; en
– Waarbij na afloop van het project sprake is van een blijvende samenwerking tussen ten minste drie MKB-ondernemers met ten minste drie verschillende rollen in de product- of materiaalketen van het project.
3. Is aan te merken als:
– Experimentele ontwikkeling; of
– Proces- en organisatie-innovatie; en
– Niet overwegend betrekking heeft op terugwinning van materialen voor recycling op een manier die leidt tot minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing.

Wat levert de Circulaire Ketensamenwerking op?
De subsidie voor een MKB-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen uren, kosten van materialen, kosten van apparatuur en kosten van derden waaronder de kosten van een procesbegeleider) met een maximum van € 20.000 per MKB ondernemer.

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de Circulaire Ketenprojecten of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl