MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-subsidie

Wat is de MIT-subsidie?
De Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) richt zich op mkb’ers die aan de slag gaan met innovatieprojecten. Het stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen en de bijdrage van het mkb aan de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

Wie kan gebruik maken van de MIT-subsidie?
Je kunt MIT-subsidie aanvragen wanneer je als mkb-onderneming bezig bent met een innovatieproject.

Waarvoor krijg je MIT-subsidie en wat levert het op?
De MIT bestaat uit  verschillende instrumenten, waar we er graag 3 van uitlichten:
MIT Haalbaarheid
MIT R&D-samenwerking
MIT R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

MIT Haalbaarheid subsidie
Als je door middel van voornamelijk deskresearch onderzoekt of het realistisch haalbaar is om je innovatieve product, proces of dienst te gaan ontwikkelen, dan kun je een aanvraag indienen voor de MIT Haalbaarheid. Het bouwen van een prototype valt dus niet onder de subsidiabele kosten, maar als je een haalbaarheidsstudie combineert met experimenteel onderzoek, is de ontwikkeling van een prototype wel subsidiabel. Naast eigen onderzoek kun je bijvoorbeeld juridische, economische of technische expertise inhuren. Bij een MIT-Haalbaarheidsstudie kun je denken aan:
– Literatuuronderzoek
– Octrooionderzoek
– Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
– Marktverkenning
– Concurrentieanalyse

De MIT haalbaarheid subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject.
Behandeling van de aanvragen gebeurt op regionaal (provinciaal niveau) en op basis van datum complete indiening. Wanneer het subsidieplafonds is bereikt worden alle aanvragen die op de dag van overschrijding van het budget compleet zijn ingediend via loting gerangschikt.

MIT R&D-samenwerking subsidie
De MIT R&D samenwerking is geschikt wanneer je in een samenwerkingsverband met minimaal één andere mkb’er, industrieel onderzoek doet naar de ontwikkeling van een innovatief idee, tot een product, productieproces of dienst. Het project wordt door de partners voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd waarbij één partner maximaal 70% van de kosten op zich mag nemen.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers, waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van het samenwerkingsverband en het project.
Aanvragen worden landelijk op basis van het tender principe in behandeling genomen. Dit houdt in dat alle aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld en de aanvragen met de hoogste scores beschikt worden, totdat het budget bereikt is.

MIT R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)
En als je met andere mkb’ers samenwerkt om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI), dan is de MIT R&D samenwerkingsprojecten AI interessant. Je kunt aanvragen indien voor zowel voor grote als kleine samenwerkingsverbanden.

De voorwaarden zijn gelijk aan de van de MIT R&D samenwerking. Dit houdt in dat de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten is, waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van het samenwerkingsverband en het project. En ook wordt het budget landelijk verdeeld over de aanvragen met de hoogst score na de inhoudelijke beoordeling.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de MIT-subsidie of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl