Praktijkleren

Wat is de subsidie Praktijkleren?
De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast is de subsidie ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding.

Wie kan gebruik maken van de subsidie Praktijkleren?
Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidieregeling richt zich vooral op:
– Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
– Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
– Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Waarvoor krijg je de subsidie Praktijkleren?
Als ondernemer is het niet altijd makkelijk om het juiste personeel te vinden. Daarom biedt de overheid je de mogelijkheid om je medewerkers zelf op te leiden, zodat zij over de juiste expertise beschikken. Voor de tijd en energie die je investeert in de begeleiding van jouw leerling-werknemers kun je subsidie aanvragen.

Wat levert de subsidie Praktijkleren op?
De maximale subsidie voor praktijkleren bedraagt € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar.

Aanvullende informatie over de regeling en alle openstellingsdata lees je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de subsidie Praktijkleren of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl