Renovatieversneller

Wat is de Renovatieversneller?
De Renovatieversneller is een ondersteuningsprogramma en subsidieregeling om de kosten van renovatieprojecten voor het grootschalig verduurzamen van huurwoningen te verlagen.

Wie kan gebruik maken van de Renovatieversneller?
Deelnemers aan een samenwerkingsverband van woningeigenaren en aanbieders kunnen gebruik maken van de Renovatieversneller. In dit samenwerkingsverband zijn de aanbieders bijvoorbeeld bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven, installateurs en fabrikanten. De woningeigenaren zijn woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren. Er moeten minstens twee grote verhuurders participeren die elk minimaal 50 woningen inbrengen.

Waarvoor krijg je de Renovatieversneller?
De subsidieregeling is bedoeld voor het op grote schaal én met een gestandaardiseerde aanpak verduurzamen van Nederlandse huurwoningen. Na de renovatie hebben de woningen hooguit een netto warmtevraag per jaar van 70 kWh/m2. Is de warmtevraag lager dan 50 kWh/m2, dan is een hogere subsidie mogelijk.

Wat levert de Renovatieversneller op?
Voor deze regeling is in totaal € 96 miljoen beschikbaar gesteld, verdeeld over een periode van vier jaar. Het beschikbare budget bedraagt in:
2020                      € 19.500.000,-
2021                       € 19.250.000,-
2022                       € 28.750.000,-
2023                       € 28.500.000,-
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type woning en de netto warmtevraag na renovatie.

Netto warmtevraag Max. bijdrage eengezinswoning Max. bijdrage meergezinswoning
50 – 70kWh € 3.000,- € 2.000,-
< 50 kWh € 7.000,- € 4.000,-


Wat kunnen wij voor je betekenen?

Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de Renovatieversneller of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl