SDE++-subsidie

Wat is de SDE++-subsidie?
De subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een verbreding van de voormalige stimuleringsregeling SDE+ en maakt investering in duurzame energieproductie en CO2-reductie voordeliger.

Wie kan gebruik maken van de SDE++-subsidie?
Bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving met een grootverbruiksaansluiting (meer dan 3 x 80 Ampère) kunnen gebruik maken van de SDE++-subsidie.

Waarvoor krijg je de SDE++-subsidie?
De SDE++-subsidie is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en zodoende de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar te maken. Er zijn subsidiemogelijkheden voor uiteenlopende projecten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld CO2-afvang en -opslag (CCS), geothermie; winning van aardwarmte uit (on)diepe aardlagen, composteringswarmte, verbranding en vergassing van biomassa, benutting restwarmte (industrie en datacentra) of waterstofproductie (elektrolyse).

Wat levert de SDE++-subsidie op?
Hoeveel subsidie je ontvangt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die je bespaart, want je ontvangt een subsidiebedrag per ton CO2-reductie. De SDE++ subsidieregeling wordt gefaseerd opengesteld, beginnende bij de ‘goedkopere’ technieken waarna de subsidie per fase oploopt. Om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat, is per sector of techniek een maximaal subsidiebedrag bepaald.

Aanvullende informatie lees je hier

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de SDE++-subsidie of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl