Subsidie voor innovatie en verduurzaming stallen

Wat is de subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen?
De regeling Innovatie en verduurzaming van stallen (Sbv) biedt subsidie voor nieuwe technieken of maatregelen die de emissie van broeikasgassen en stalemissies verminderen. De regeling bestaat uit 2 modules: een innovatie- en een investeringsmodule. Bij de innovatiemodule ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe maatregelen en technieken. De investeringsmodule helpt bij de financiering van bewezen investeringen.

Wie kan gebruik maken van de subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen?
Alle veehouders die hun bestaande stal emissiearm willen maken, of een nieuwe emissiearme stal willen bouwen kunnen gebruik maken van deze regeling.

Waarvoor krijg je de Innovatiemodule?
Wil je als veehouder onderzoek (laten) doen naar innovatieve maatregelen of technieken om de uitstoot van je stallen te verminderen? Dan kun je hiervoor, samen met een onderzoeksorganisatie, subsidie aanvragen om je idee te onderzoeken en ontwikkelen.

Waarvoor krijg je de Investeringsmodule?
Wil je als veehouder investeren in de aanschaf van nieuwe, bewezen emissiereducerende stalsystemen, dan kun je hiervoor subsidie krijgen.

Het budget en de voorwaarden voor de Investeringsmodule.
Voor de eerste openstelling van de Investeringsmodule is in totaal € 19,1 miljoen beschikbaar. Dit budget is als volgt verdeeld:

Varkenshouderijen € 6,1 miljoen
Melkgeitenhouderijen € 2 miljoen
Melkveehouderijen € 9 miljoen
Vleeskalverenhouderijen € 2 miljoen

Omdat het beschikbare budget voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen beperkt is, wordt het verdeeld onder de aanvragers die het hoogst scoren op een aantal criteria. Verder zijn er verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om de subsidie te krijgen. Zo moet je bijvoorbeeld investeren in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting, of investeren in managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is niet mogelijk. Verder moet je innovatie voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden. Onze ervaren specialisten informeren je graag over de criteria en de voorwaarden die gelden voor deze subsidie.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl