MDIEU

De MDIEU (maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden) is een subsidie die bestemd is voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in je organisatie vergroot. Daarnaast kan de subsidie ook ingezet worden om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. 

Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen bereiken. En met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De subsidieregeling kent vier thema’s en je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan deze thema’s:
1. Gezond, veilig en vitaal werken;
2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit;
4. Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Alle activiteiten die voortkomen uit een bedrijfsanalyse, voor zover ze aansluiten op de onderstaande lijst:
• Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt;
• Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
• Het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
• Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
• Een kortdurende training of workshop voor groepen: dit is een training of workshop van enkele uren tot enkele dagen;
• Inhoudelijke monitoring en evaluatie: je hebt een concrete, inhoudelijke onderzoeksvraag over duurzame inzetbaarheid in jullie organisatie. Je voert onderzoek uit en er wordt een concreet product opgeleverd in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of verslag.

Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen:
• Wettelijke verplichtingen en andere overheidsfinanciering;
• Het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
• Regulier of formeel onderwijs, reguliere basisvaardigheden (digitale vaardigheden, rekenen en taal), kwalificerende scholing (diploma’s en certificaten) en praktijk- en werkleerplaatsen;
• EVC-trajecten;
• Bestaande projecten of programma’s (bijvoorbeeld campagnes, voorlichtingsactiviteiten of onderzoek), tenzij je onderbouwt dat dat ze worden geïntensiveerd, bestendigd of verrijkt, zodat ze nog meer werkenden bereiken;
• Van werk naar werk (VWNW)-begeleiding na ontslag of bij reorganisatie.

Wat levert deze subsidie op?
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een minimale subsidie van € 75.000.
Alle kosten die redelijkerwijs en logisch passen bij de projecten zijn subsidiabel, met uitzondering van loonverletkosten en verbruikersgoederen (catering).

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Tussen 1 september en 30 november 2023. De verwachting is dat er veel aanvragen ingediend zullen worden. Dus heb je interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten! Onze adviseurs staan klaar om de aanvraag voor je te verzorgen.

Meer informatie?
Check de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of neem contact met ons op.