INTERREG INDUSTR_I4.0

Het ‘kleinprojectenfonds’ INDUSTR_I4.0 is van start gegaan. En heeft als doel de digitale transitie binnen de (maak)industrie in de het Nederlands-Duitse grensgebied te versnellen. Focus hierbij ligt op de mkb-ers die aansluiting zoeken bij de koplopers.

Wie kan subsidie aanvragen?
Mkb-ondernemingen die gevestigd zijn in het Nederlands-Duitse grensgebied die, in samenwerking tussen een Nederlandse en Duitse partij, werken aan projecten.

Waarvoor kan de subsidie aangevraagd worden en wat is de bijdrage?
Er wordt binnen de regeling een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten projecten, te weten:

  1. Verkenning Nederland-Duitsland: Subsidie om te onderzoeken of een grensoverstijgend subsidieprogramma geschikt is voor een onderneming. Concreet kan worden onderzocht welke regio’s en mogelijke partners geschikt zouden zijn om mee samen te werken. Daarbij kan de aanvrager één of meerdere potentiële bedrijven en/of relevante beurzen bezoeken.
    Voor deze projecten is een vaste bijdrage van € 1.250 beschikbaar;
  2. Haalbaarheidsstudies: Subsidie om, voorafgaand aan een Innovatieproject, te onderzoeken of de vernieuwing van een product, proces of dienst technisch, organisatorisch of economisch haalbaar is. Dan kan men dat onderzoeken met een Haalbaarheidsstudie.
    Voor haalbaarheidsstudies is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000 subsidiabel;
  3. Innovatieprojecten: Subsidie om digitale technologieën in te zetten voor innovaties van producten, processen of diensten. Het is een voorwaarde dat er binnen het project sprake is van innovatie. Reguliere implementaties of inkoop van software komt niet in aanmerking.
    Innovatieprojecten krijgen een bijdrage van maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 50.000.

Wat is het totale budget?
In totaal is ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar en de verwachting is dat hiermee 80 grensoverschrijdende digitale innovatieprojecten en 80 haalbaarheidsstudies kunnen worden ondersteund.

Wat is de looptijd?
INDUSTR_I4.0 loopt van 2024 tot en met 2027, wordt ondersteund door het Interreg VI programma Duitsland-Nederland en wordt uitgevoerd door Oost NL

Is je interesse gewekt?
Onze adviseurs waren op 17 april jl. aanwezig bij de kick-off in Münster en vertellen je er graag meer over. Neem vrijblijvend contact met ons op via 0523-301000 of mail naar info@toplevelpunt.nl