Tel mee met Taal

Heb jij binnen jouw organisatie te maken met laaggeletterdheid? Dan kun je aanspraak maken op de subsidie Tel mee met Taal.

Met Tel mee met Taal kunnen diverse organisaties, zoals scholen, werkgevers en bibliotheken subsidie aanvragen voor het verminderen én voorkomen van laaggeletterdheid. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers.

Laaggeletterden hebben moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden, waardoor het omgaan met een computer of een smartphone lastig is. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Een laaggeletterde is echter geen analfabeet. Hij of zij kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving. Het is dus belangrijk om hen een helpende hand te bieden.

Investeren in taal, rekenen en/of digitale vaardigheden heeft voordelen voor zowel de werknemer als voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt en gaan werkstress én ziekteverzuim omlaag. Werknemers krijgen vaak meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in laaggeletterde medewerkers zien dat zij efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Een win-win situatie voor beiden.

Wil jij jouw medewerkers ook een helpende hand bieden en laten groeien in hun ontwikkeling? Bel (0523-301000) of mail ons en we kijken samen naar de mogelijkheden die Tel mee met Taal jouw organisatie biedt.

De eerstvolgende aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2023. In totaal is er een budget van ruim € 5 miljoen beschikbaar, waarvan € 3,35 miljoen voor werknemers en € 1,75 miljoen voor ouders.

RVO Tel mee met Taal