SABE regeling

Agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken kunnen met de SABE regeling gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise en kennis in te kopen. De regeling is uitgesplitst in verschillende onderdelen, die hieronder verder toegelicht worden.

Projectsubsidies:
Subsidie voor uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie bij projecten waarbij de focus ligt bij de bescherming van natuur, milieu en klimaat. De uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie kan onder andere gebeuren in de vorm van de uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten en komt ten goede aan een groep van samenwerkende landbouwers.
De projectsubsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en zijn minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per project.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 2 oktober 2023 t/m 15 november 2023

Advies- en cursusvouchers:
Adviesvoucher: verstrekt aan een landbouwer voor het verkrijgen van een bedrijfsspecifiek bedrijfsadvies over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap.
De adviesvoucher heeft een waarde van maximaal € 1500 per jaar per voucher.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2023 t/m 13 oktober 2023.
Cursusvoucher: verstrekt aan een landbouwer voor het volgen van de Verdiepingscursus ‘stikstof in de landbouw’, de Verdiepingscursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of de Verdiepingscursus precisielandbouw.
Deze vouchers hebben een waarde van € 800.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2023 t/m 1 september 2024.

Opleidingsvouchers:
Verstrekt aan een bedrijfsadviseur voor het volgen van de Opleiding bedrijfscoach stikstof in de landbouw, de Opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of de Opleiding bedrijfscoach precisielandbouw bij een kennisinstelling.
De opleidingsvoucher heeft een waarde van maximaal € 1250 per jaar per voucher.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2023 t/m 1 september 2024.

Demonstratieprojecten:
Subsidie voor kennisoverdracht over de omschakeling naar duurzame landbouw in de vorm van demonstratieprojecten aan:
1. Een individuele landbouwer die een aanvraag indient voor een demonstratieproject om zelf demonstratiebedrijf en daarmee aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting te willen zijn;
2. Een landbouwer die een aanvraag indient voor zichzelf en maximaal twee andere landbouwers die allen demonstratiebedrijf willen zijn;
3. Een onderneming niet zijnde een landbouwer die als penvoerder een aanvraag indient voor een demonstratieproject voor maximaal drie landbouwers die allen demonstratiebedrijf willen zijn.
De subsidie in het kader van demonstratiebedrijven duurzame landbouw bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal € 360.000 per demonstratieproject.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 2 oktober 2023 t/m 15 november 2023.

Bedrijfsplanvouchers:
Verstrekt aan een landbouwer voor het verkrijgen van een bedrijfsplan.
De bedrijfsplanvouchers hebben een waarde van € 6000.
Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2023 t/m 13 oktober 2023.

Verder lezen? Bezoek de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor aanvullende informatie.

En mocht je interesse hebben in deze regeling, dan horen wij het graag. Wij verzorgen de aanvraag voor je en ontzorgen je tijdens het hele subsidieproces. Van aanvraag tot en met verantwoording. Zodat jij je volledig kunt focussen op het project.