Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups gewijzigd opengesteld

Met de regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups worden private partijen die opschalingsprojecten uitvoeren ondersteund. Het gaat hierbij om projecten en bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de groei van startups en scale-ups, helpen met opschalen van die supportprogramma’s (uitbreiden, eventueel door middel van samenvoeging van supportprogramma’s) en deze zo beschikbaar te maken voor startups en scale-ups uit zoveel mogelijk regio’s binnen Nederland of zelfs voor heel Nederland.

Voor deze nieuwe openstelling is een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar en aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf 2 november 2021 t/m 11 januari 2022 ingediend worden. Aan deze nieuwe openstelling zijn een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de regeling.

Om te beginnen is geregeld dat onderzoeksorganisaties die een innovatiecluster beheren de subsidiabele activiteiten in het vervolg ook kunnen uitvoeren door middel van de exploitatie van dit innovatiecluster. Bij de eerste openstelling van de regeling bleek er veel belangstelling te zijn vanuit deze onderzoeksorganisaties. In de praktijk voeren onderzoeksorganisaties een groot aantal supportprogramma’s uit, met name voor kennisintensieve startups. Deze onderzoeksorganisaties zijn dus belangrijke ondersteuners in het zogenaamde startup en scale-up ecosysteem.
Daarom is het voor dit type onderzoeksorganisaties in het vervolg mogelijk om in de hoedanigheid van de beheerder van een innovatiecluster via de exploitatie van dit innovatiecluster (subsidiabele) activiteiten te verrichten. Op deze wijze wordt gestimuleerd dat ook deze onderzoeksorganisaties zullen samenwerken om de opschaling van supportprogramma’s mogelijk te maken.

Ten tweede is geregeld dat individuele subsidieaanvragen niet langer gehonoreerd zullen worden. In het vervolg kunnen alleen subsidieaanvragers die het opschalingsproject uitvoeren in een samenwerkingsverband voor subsidie in aanmerking komen. De reden voor deze aanpassing is dat uit de praktijk is gebleken dat de kwaliteit van de opschalingsprojecten die door een samenwerkingsverband uitgevoerd werden beter was dan die van individuele subsidieaanvragers.
Bovendien zou opschaling van individuele programma’s juist tot meer versnippering kunnen leiden als hierdoor (in een andere regio) meerdere gelijksoortige programma’s ontstaan, terwijl samenwerking leidt tot bundeling van ieders krachten.

Meer weten? Onze adviseurs staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden of te helpen bij de aanvraag.