Steun voor energie-intensief mkb

De energieprijzen rijzen de pan uit, voor energie-intensief mkb houdt dit een grote extra kostenpost in. Om deze mkb-ers financieel te ondersteunen heeft de Nederlandse regering de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in het leven geroepen. Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet, kunnen vanaf 1 november 2022 een vergoeding van maximaal €160.000 ontvangen via deze regeling.

Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK-regeling, waaronder bakkers en productielocaties/werkplaatsen. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK-regeling. Het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren) ondersteunt bovendien ten minste 250.000 bedrijven bij de gestegen energiekosten.

Minimum verbruik en drempelprijs
De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 12,5% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Meer informatie lees je op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/09/nadere-uitwerking-leidt-tot-aangepaste-regeling-voor-energie-intensief-mkb;

https://www.rvo.nl/nieuws/tek-voor-meer-mkbers-beschikbaar;
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/14/kabinet-vergoedt-vanaf-1-november-kosten-energie-intensief-mkb 
of
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/14/kamerbrief-regeling-tegemoetkoming-energiekosten-tek-voor-energie-intensieve-mkb-bedrijven

Uiteraard staan onze adviseurs voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en te helpen bij de aanvraag!