Tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Met de TEK biedt de overheid een een tijdelijke tegemoetkoming aan mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.
Vanaf 21 maart t/m 2 oktober 2023 kunnen aanvragen ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor deze regeling wordt gewerkt met minimale prijzen (de zogenaamde drempelprijs) en maximale prijzen per m3 gas en kWh elektriciteit. Subsidie wordt alleen verstrekt als de drempelprijs hoger is dan €1,19 per m3 voor gas en €0,35 per kWh voor elektriciteit. De energiekosten tot aan de drempelprijs moet je als ondernemer zelf betalen. De maximale prijzen zijn vastgesteld op €3,19 per m3 voor gas en €0,95 per kWh voor elektriciteit.

De subsidie voor een mkb-onderneming of een groep bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (de maximale prijs minus de drempelprijs) met een maximum van €160.000.

Meer weten of wil je een aanvraag indienen? Wij helpen je graag verder!
Neem contact met ons op via info@toplevelpunt.nl of bel naar 0523-301000.