Jongeren in het MKB

Ben jij mkb-er in de provincie Overijssel en vind je het, net zoals de provincie Overijssel, belangrijk om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie? Of wil je meer jongeren naar Overijssel trekken? Kijk dan naar de kansen die de subsidieregeling Jongeren in het mkb (USOV JMKB) jou kan bieden. Deze subsidieregeling kan aangevraagd worden door mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel en kan verstrekt worden voor:
– het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt;
– de interne begeleiding van een stagiair(e) en/of BBL’er.

De subsidie voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt bedraagt een forfaitair vastgesteld bedrag van € 10.000 per aanvrager.
De subsidie voor de interne begeleiding van een stagiair(e) bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1.500 en € 5.000 voor de begeleiding van een BBL’er, met per aanvrager een maximum van € 3.000 voor de begeleiding van stagiaires en € 10.000 voor de begeleiding van BBL’ers.
Aanvragen kunnen vanaf 5 januari 2021 t/m 30 juni 2021 17.00 uur ingediend worden en worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@toplevelpunt.nl of 0523 – 301 000