Versterking Cyberweerbaarheid

Cybercriminaliteit ligt overal op de loer. Het lijkt misschien een ver van je bed show, maar weet jij eigenlijk wel hoe weerbaar jij en jouw bedrijf zijn tegen cyberdreiging? Zijn jouw bedrijfsprocessen en waardevolle data goed beveiligd tegen cyberaanvallen?
Helaas weten veel bedrijven nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen.

Op 1 september 2022 wordt de de regeling Versterking Cyberweerbaarheid daarom opnieuw opengesteld. Het doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten die inzicht geven in de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur. En het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te versterken.

Uit eerdere openstellingen bleek dat subsidieaanvragers moeite hadden om een complete aanvraag met alle benodigde informatie in te dienen. Het ging dan voornamelijk om het aanleveren van een compleet en kwalitatief voldoende cyberweerbaarheidsplan. Veelal moesten cyberweerbaarheidsplannen aangepast of aangevuld worden. Dit proces kostte zowel aanvragers als RVO extra tijd, inzet en moeite.

Om dit voor de nieuwe openstelling te voorkomen, is nu een aanvulling opgenomen op de informatieverplichtingen door deze alvast vooraf explicieter hierin op te nemen. Met deze aanvulling met betrekking tot het cyberweerbaarheidsplan wordt het voor subsidieaanvragers duidelijker welke informatie zij moeten aanleveren zodat eerder tot een complete aanvraag gekomen kan worden.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2022 tot en met 3 oktober 2022. Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt wederom € 1 miljoen.

Klik hier voor meer over de details van deze regeling en vanzelfsprekend staan wij voor je klaar om je te helpen met vragen en ondersteuning te bieden bij jouw subsidie aanvraag.