Versterking Cyberweerbaarheid

Cybercriminaliteit ligt overal op de loer. Het lijkt misschien een ver van je bed show, maar weet jij eigenlijk wel hoe weerbaar jij en jouw bedrijf zijn tegen cyberdreiging? Zijn jouw bedrijfsprocessen en waardevolle data goed beveiligd tegen cyberaanvallen?
Helaas weten veel bedrijven nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen.

Met ingang van 1 september 2021 wordt de regeling Versterking Cyberweerbaarheid opengesteld. Het doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten die inzicht geven in de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur. En het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te versterken.
Met deze nieuwe openstelling zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kunnen zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden in aanmerking komen om een beter dekkend stelsel tot stand te brengen. Voor bestaande samenwerkingsverbanden geldt echter wel wel dat de nieuwe aanvraag betrekking moeten hebben op andere activiteiten dan de activiteiten waarvoor in het verleden subsidie is verstrekt, danwel voor activiteiten waarmee andere doelgroepen worden bereikt.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 1 miljoen.

Klik hier voor meer over de details van deze regeling en vanzelfsprekend staan wij voor je klaar om je te helpen met vragen en ondersteuning te bieden bij jouw subsidie aanvraag.