EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op het verkleinen van de economische verschillen tussen de Europese regio’s. Hierbij ligt de nadruk op een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. De internationale programma’s zijn bekend onder de naam Interreg, de nationale programma’s worden ‘landsdelige programma’s’ genoemd.

Met de gelden vanuit de EFRO kunnen economische activiteiten worden uitgevoerd die gericht zijn op innovatie (slim) en de overgang naar een koolstofarme economie (groen). En is vooral voor het midden- en kleinbedrijf bedoeld. In Nederland is er voor de periode vanaf 2021 – 2027 een bedrag van € 506 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van EFRO programma’s die verdeeld zijn over 4 landsdelige programma’s te weten:

En om het wat concreter te maken vind je hier wat voorbeelden van projecten.

Denk je, na het lezen van deze informatie, dat de regeling interessant is voor jouw onderneming, neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek om te kijken welke kansen er voor jou liggen.