SLIM-subsidie

Wat is de SLIM-subsidie?
De Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM) vergoedt een groot deel van de kosten die je maakt om de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date te houden.
Een SLIM-traject kan een vervolg zijn op een MKB!dee-project 

Wie kan gebruik maken van de SLIM-subsidie?
De individuele SLIM is bedoeld voor mkb-ondernemingen en daarnaast komen ook grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector voor deze subsidie in aanmerking.

De SLIM Samenwerking kan aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden van minimaal 2 mkb’ers of werkgevers- en werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen of een O&O- fonds (een stichting die door sociale partners bestuurd wordt).

Waarvoor krijg je de SLIM-subsidie?
De SLIM-subsidie is niet bestemd voor gemaakte opleidingskosten maar voor het ontwikkelen en creëren van een onderwijsprogramma of een bedrijfsschool, waardoor je personeel kunt aantrekken of ze duurzaam inzetbaar kunt houden. Denk hierbij aan:
– Het uitvoeren van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij je inzichtelijk maakt wat de scholingsbehoeften vanuit jouw onderneming zijn.
– Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je werknemers.
– Het ontwikkelen of uitvoeren van een methode die je werknemers in jouw bedrijf stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
– Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. Hierbij moet er wel sprake zijn van een erkend leerbedrijf.

Wat levert de SLIM-subsidie op?
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Voor 2023 zijn onderstaande budgetten beschikbaar:
€ 15 miljoen (eerste tender mkb)
€ 14,2 miljoen (tweede tender mkb)
€ 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden)
€ 1,2 miljoen (grootbedrijven).

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type project en de grootte van de onderneming. Zo kunnen kleine ondernemingen maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen terwijl dit voor mkb’ers, samenwerkingsverbanden of grootzakelijke bedrijven 60% bedraagt. Het maximale subsidiebedrag is:
Voor mkb-bedrijven                  € 25.000
Voor samenwerkingen              € 500.000 (geen van de partijen kan aanspraak maken op € 200.000 of meer)
Voor grootzakelijke bedrijven   € 200.000

Een uitzondering hierop vormen landbouwbedrijven waarvoor het subsidiebedrag maximaal € 20.000 is.
Door de coronacrisis is er extra behoefte ontstaan aan scholing en begeleiding. Daarom is er een extra budget van € 41,5 miljoen toegevoegd aan de regeling. Hierdoor kunnen mkb-bedrijven extra subsidie krijgen voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs.

Openstellingsdata 2023 op een rij
SLIM individueel 1e tijdvak*    1 maart 2024 t/m 28 maart 2024 (loting)
SLIM individueel 2e tijdvak     2 september 2024 t/m 26 september 2024 (loting)
SLIM samenwerking                  3 juni 2024 t/m 31 juli 2023 (aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst en tot budget bereikt is)
SLIM grootbedrijf                       3 juni 2024 t/m 31 juli 2024 (aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst en tot budget bereikt is)

Een overzicht van de aanvraagcriteria lees je op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
En in de menukaart Wat kun je doen met de SLIM

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de SLIM-subsidie of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl