Circulaire Ketenprojecten

Wil jij samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of jouw processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire Ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen.
Deze regeling heeft als doel het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie en is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
De regeling is van toepassing op samenwerkingsverbanden tussen minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers die in ieder geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen hebben. En waarbij na afloop van het project sprake is van een blijvende samenwerking tussen ten minste drie MKB-ondernemers met ten minste drie verschillende rollen in de product- of materiaalketen van het project.
Looptijd: 1 april t/m 30 september 2021

Klik hier om meer over deze regeling te lezen