Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs

Iedereen weet dat bewegen goed is voor de gezondheid, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Daarom zijn Met deze nieuwe regeling wil de overheid scholen ondersteunen die zich inspannen om meer bewegingsonderwijs te geven.
Dit kan zijn om het minimaal verplichte aantal bewegingsuren van 2 uur per week met ingang van 2023 te realiseren. Maar ook om, bovenop de reeds ingeregelde twee uur, extra bewegingsonderwijs door de schooldag heen te realiseren.
Met de subsidie kun je een procesbegeleider aanstellen of inhuren die samen met jouw school/scholen innovatieve plannen ontwikkelt voor meer gymlesuren of het stimuleren van extra beweging. Deze procesbegeleider moet worden ingehuurd of aangesteld voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor één of meer scholen.
De subsidie kan worden aangevraagd door scholen in het (speciaal) basisonderwijs en in het speciaal onderwijs, niet zijnde voortgezet speciaal onderwijs.

Belangrijke voorwaarden

  1. Je ontvangt als bestuur voor de eerste school die meedoet maximaal € 25.000.
  2. Voor elke volgende school die deelneemt ontvang je een extra subsidie van maximaal € 15.000 tot een maximum van € 85.000 per bestuur.
  3. Jouw aanvraag bevat een activiteitenplan met een:
    omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten
    omschrijving van de doelen van de activiteiten
    inschatting van het aantal uren per activiteit.

Aanvragen voor de 2e ronde kunnen nog tot en met 15 mei 2022 ingediend worden. Klik hier voor meer informatie
En ben je benieuwd naar de ervaringen van andere klanten? Voor Sportservice Groep hebben we, met succes, vijf aanvragen ingediend. Klik hier om hun ervaringen te lezen

En uiteraard helpen we ook jou graag met jouw subsidie aanvraag!