MKB-idee

Wat is MKB!dee?
Met deze regeling stimuleert de overheid mkb-bedrijven om meer te investeren in de ontwikkeling en scholing van hun huidige en toekomstige medewerkers. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten die mkb’ers hierbij ervaren. Denk hierbij aan: gebrek aan tijd en kennis, onvoldoende kennis van werkbare vormen om personeel op te leiden of
opleidingen sluiten onvoldoende aan op de praktijk.

Wie kan gebruik maken van MKB!dee?
Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen gebruik maken van MKB Idee. Ook andere partijen, zoals brancheorganisaties, kunnen een subsidieaanvraag indienen mits zij mkb-ondernemers bij hun voorstellen betrekken. Daarbij moet minimaal 65 procent van de deelnemers in het samenwerkingsverband, een mkb-ondernemer zijn.

Waarvoor krijg je MKB!dee?
De subsidie MKB Idee is beschikbaar voor:
– Investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren.
– Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering.
– Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Een MKB Idee aanvraag kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op: innovatieve coaching trajecten, inzet van nieuwe technologieën zoals, digitale communities, virtual- en augumented reality, leerplatform, online software of apps, kennisbank, samenwerkingsverbanden, opleidingsmethode voor vakspecialisten, en ga zo maar door…..

Loop je hierbij tegen belemmeringen aan en wil je die, met een innovatieve oplossing, zelf of eventueel samen met een ander mkb-bedrijf of een organisatie aanpakken? Dan kun je gebruik maken van de subsidie MKB Idee.

Wat levert MKB!dee op?
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt maximaal € 200.000.
Voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers), die door te weinig tijd, budget of capaciteit moeite hebben met het creëren van een goede leercultuur, is er extra aandacht door € 2,7 miljoen van het totale budget van € 10 miljoen, voor hen te reserveren. Samenwerkingsverbanden, waarin minstens één van de deelnemers een onderneming is met minder dan 50 werknemers, kunnen hier ook aanspraak op maken.

In veel gevallen is een MKB Idee-project innovatief en eenmalig en kan er eventueel een SLIM-traject op volgen.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van subsidies. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste subsidie, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over MKB-idee of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl