WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wat is de WBSO?
De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijke fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland. Met de WBSO kun je de loon en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten verlagen.

Wie kan gebruik maken van de WBSO?
Nederlandse ondernemingen die afdrachtplichtig zijn voor de inkomstenbelasting en die technisch iets nieuws ontwikkelen, kunnen in aanmerking komen voor de WBSO. Je hoeft dus niet in een specifieke sector actief te zijn. Deze regeling wordt door zowel mkb-bedrijven als door grote ondernemingen benut. Vaak zijn deze actief in de ICT-sector of in de maakindustrie, maar dat is geen vereiste. Ook startende ondernemers kunnen de WBSO aanvragen. Voor hen is het voordeel zelfs hoger vanwege de zogeheten startersfaciliteit.

Waarvoor krijg je de WBSO?
Je kunt de WBSO aanvragen voor technisch-wetenschappelijk onderzoek of voor ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, programmatuur of productieprocessen. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor jouw bedrijf en moet door je eigen medewerkers worden uitgevoerd. Een deel van het project, zoals bijvoorbeeld het testen van een prototype, mag je extern laten uitvoeren.

Wat levert de WBSO op?
Het WBSO-voordeel bedraagt in 2023:
32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000 (1e schijf)
16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 (2e schijf)
Voor techno-starters (onderneming minder dan 5 jaar ingeschreven KvK en max. 3 jaar WBSO verkregen) is het voordeel 40% voor de 1e schijf en 16% voor de 2e schijf.
Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

En wanneer je de WBSO-beschikking binnen hebt, kun je ook nog eens aanspraak maken op de Innovatiebox.

Hoe vaak en wanneer kun je de WBSO aanvragen?
Je kunt ieder jaar vanaf 20 december tot en met 30 september maandelijks aanvragen indienen, met een maximum van 4 WBSO aanvragen per jaar.
Start je op 1 januari met een nieuw project, dan moet de WBSO uiterlijk 20 december van het voorafgaande jaar zijn ingediend. Daarna geldt iedere laatste dag van de voorafgaande maand als deadline. Dus start je project op 1 februari, dan moet je aanvraag uiterlijk 31 januari ingediend zijn. En uiterlijk 28 februari dien je je aanvraag in voor projecten die lopen vanaf 1 maart, en zo verder. Maar let op, 30 september is de laatste mogelijkheid om voor het lopende jaar een aanvraag in te dienen. Alle aanvragen die vanaf 1 oktober worden ingediend gaan pas in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Budget
Voor 2023 is een WBSO budget van € 1.370 miljoen beschikbaar

Indexatie komende jaren:
• 2024: € 105 miljoen
• 2025: € 156 miljoen
• 2026: € 206 miljoen
• 2027: € 206 miljoen
• vanaf 2028 structureel: € 206 miljoen

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Met ons team ervaren specialisten ondersteunen en begeleiden wij je graag bij het waarmaken van jouw plannen, groei-ambities en innovatiedoelen. Wij bieden je daarvoor onder andere volledige ondersteuning bij alle aspecten van het verkrijgen van deze regeling. Wij zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de juiste regeling, zonder dat jij daar zelf naar om hoeft te kijken.

Wil je advies over de WBSO-regeling of heb je vragen over andere subsidies? Wij helpen je graag!
+31(0)523 – 30 10 00
info@toplevelpunt.nl