Jaarlijks € 500 miljoen extra voor mkb

In de miljoenennota werden toezeggingen gedaan voor het midden- en kleinbedrijf, nu zijn alle details bekend. Vanaf 2023 tot en met 2027 trekt het kabinet € 500 miljoen uit om ondernemers in het mkb de financiële ruimte te geven te (blijven) investeren. En vanaf 2028 is er jaarlijks structureel zelfs € 600 miljoen beschikbaar.

Met dit extra budget wil de overheid ondernemers in het midden-en kleinbedrijf een financieel steuntje in de rug geven, waardoor investeringen in het mkb aangejaagd worden.

Maar waarvoor wordt dit budget beschikbaar gesteld?
Om te beginnen wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de Energie-investeringsaftrek en Milieu-investeringsaftrek. Dit om ondernemers te stimuleren ‘groen’ te investeren.
Daarnaast mogen investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig worden afgeschreven. Hierdoor wordt het voor jou als ondernemers aantrekkelijker gemaakt om te investeren.
Ook wordt de WBSO geïndexeerd, waardoor speur- en ontwikkelingswerk goedkoper wordt.
Verder wordt de werkkostenregeling verhoogd en de Aof-premie verlaagd. En met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel wordt jij als werkgever tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Tevens wordt voorgesteld om de voorgenomen structurele verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 te schrappen.

Meer info RVO

Benieuwd wat deze regelingen voor jouw onderneming kunnen betekenen? Onze adviseurs komen graag bij je langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel 0523-301000 of mail info@toplevelpunt.nl