MKB!dee regeling

Binnenkort wordt de regeling MKB!dee weer opengesteld. Maar wat houdt deze regeling in en wanneer kom je hiervoor in aanmerking?
Met de MKB Idee regeling stimuleert de overheid mkb-bedrijven om meer te investeren in het innovatief oplossen van knelpunten die hen belemmeren een leercultuur te ontwikkelen. De subsidie is dus geen opleidingsbudget, maar een financiële bijdrage voor het oplossen van knelpunten. Ondernemers sporen zelf knelpunten op die hen ervan weerhouden om te investeren in menselijk kapitaal en bedenken daar een innovatieve oplossing voor. Knelpunten, zoals:


Een MKB!dee aanvraag kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op:

Heb jij een innovatief idee om de knelpunten bij jezelf en/of andere mkb’ers weg te nemen? Grijp je kans!
Klik hier voor meer informatie en neem contact met ons op voor ondersteuning en advies.

In veel gevallen is een MKB Idee-project innovatief en eenmalig en kan er eventueel een SLIM-traject op volgen.