PV Accountants

Duurzame inzetbaarheid bij PV Accountants

PV Accountants

 

PV Accountants is een bevlogen, behulpzaam en betrokken accountantskantoor die belang hecht aan de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers. Vandaar dat het bedrijf in 2018 een project startte met als doel de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te bevorderen. Middels een implementatie adviesplan en begeleiding bij de implementatie van het advies is PV Accountants omgevormd naar een meer klant- en adviesgericht kantoor.

Het bedrijf zag dat veel administratieve taken werden geautomatiseerd en voorzag dat er in de toekomst nog meer veranderingen op de accountantsbranche af zouden komen. PV Accountants speelde hier proactief op in. Er werd een strategie ontwikkeld gericht op een toekomstbestendige organisatie die meer klant- en adviesgericht moest worden. Dit alles vergde wendbaarheid en flexibiliteit van het gehele bedrijf. Dit was voor PV Accountants dan ook een goede reden om in 2018 een project te starten met als doel de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te bevorderen. Maar een dergelijk project met verschillende doelen en activiteiten, vergde niet alleen veel van de organisatie en haar medewerkers, ook financieel bracht dit de nodige kosten met zich mee.

PV Accountants schakelde Top Level Punt in om te kijken of er subsidiemogelijkheden waren, die het project financieel konden ondersteunen. Top Level Punt wees het accountantskantoor op het Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal Fonds (kortweg ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. De ESF-subsidie richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. En dit sloot perfect aan bij het project van PV Accountants.
De subsidie werd, na input van PV Accountants, door de adviseur van Top Level Punt geschreven, ingediend en de positieve beschikking volgde.

PV Accountants kijkt niet alleen terug op een succesvol project, maar ook op een zeer prettige samenwerking met Top Level Punt. “Top Level Punt heeft veel kennis en expertise in huis en is een zeer waardevolle partner voor ons. Naast deze ESF-subsidie hebben we inmiddels meerdere subsidietrajecten met Top Level Punt doorlopen. En niet alleen wij, ook onze klanten kunnen gebruik maken van de diensten van Top Level Punt.”

PV Accountants: “Top Level Punt is met haar kennis en expertise een zeer waardevolle partner voor ons.”

Ook Top Level Punt is blij met de goede samenwerking met PV Accountants. “PV Accountants is een betrokken partij waar we inmiddels een mooie samenwerking mee hebben opgebouwd en waar mooie plannen liggen voor de toekomst. Op naar een duurzame samenwerking!”

Top Level Punt: “Samen met PV Accountants werken we aan een duurzame samenwerking.”

Meer weten over PV Accountants? Klik hier

 

Meer projecten