Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

In 2024 komt er een verbod op asbestdaken. In Overijssel is een groot deel van de asbestdaken nog niet gesaneerd. Daarom voert de Provincie Overijssel het project ‘Asbest van het bedrijfsdak’ uit.

De Provincie Overijssel biedt naast een subsidie voor het saneren van de asbest, 250 pandeigenaren op bedrijventerreinen de mogelijkheid om gratis een dakscan inclusief een adviesgesprek te krijgen.

Top Level Punt BV is één van de vier partners van de coöperatie VTBX die in opdracht van de provincie Overijssel dit project uitvoert. De filosofie van onze aanpak is om met dit project niet alleen de pandeigenaren te stimuleren, maar juist ook de aanbodbedrijven te activeren. Top Level Punt BV richt zich met name op het activeren van de aanbodbedrijven en omgevingspartijen (parkmanagers, ondernemersverenigingen en verzekeraars).

Meer projecten