VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG

In september 2013 is door een groot aantal partijen het Energieakkoord voor duurzame groei (het SER Energieakkoord) ondertekend. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan besparing van energiegebruik, vergroting van het aandeel duurzame energie en vergroting van de werkgelegenheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Hierbij maakt de VNG zoveel mogelijk gebruik van al bestaande kennis- en netwerkpartners.

Top Level Punt B.V. ondersteunt een aantal regio’s bij het succesvol opzetten van een gezamenlijke aanpak met de lokale bedrijven. Onze aanpak richt zich op het activeren van de vraag van woningeigenaren naar energiebesparende maatregelen. Aanvullend hierop richt onze aanpak zich juist óók op het activeren van de aanbodzijde en de overbruggingsrol die de overheid hierin vervult. Door deze sporen te verbinden met het spoor van de vraagcreatie wordt een versnelling gerealiseerd. Deze versnelling heeft betrekking op het komen tot een gezond marktmechanisme als motor om de energiebesparingsdoelstellingen (CO2/klimaat) eerder, efficiënter en met een structureel economisch effect te realiseren.

www.vng.nl

Meer projecten